Engelskaportal för eleven

Eleverna blir tilldelade konton som läraren skapar. Med dessa konton kan eleven logga in i portalen både under skoltid och hemifrån.

Engelskaportal täcker stora delar av läroplanen för årskurs 1-3 i engelska.

Det finns tre nivåer som är tänkta att representera åk 1-3. Nivåerna har en rad övningar där eleverna får träna de grundläggande färdigheterna läsa, höra och skriva.

Uppgifterna är ordnade i olika teman. Varje tema har en ordbank med glosor kopplade till dessa.

Upplästa uppgifter

De flesta uppgifterna är upplästa och alla glosor i Engelskaportal läses upp för eleven.

Uppdrag

Eleven kan få uppdrag/läxor av sin lärare som då dyker upp i en speciell flik. Dessa uppdrag kan sedan göras hemma eller i skolan. Detta ger möjlighet till individualiserat lärande.

Spelifierat lärande

Genom att lösa uppgifter så får eleven virtuella presenter och låser upp nya funktioner. Ju fler övningar eleven gör desto högre "level" får hen.

Presenterna innehåller nya kläder och saker som eleven kan använda att klä sin avatar.