Engelskaportal för läraren

Alla lärare har personliga konton som den kan använda för att logga in på via sin webbläsare. Väl inloggad kan läraren få en översiktlig bild över sina elevers framsteg.

Det går att gå in på detaljerad nivå för varje elev för att se vilka uppgifter som gjorts och analysera om det finns några områden som behöver mer träning.

Klasser

Har er skola en kol/volym-licens kan du arbeta med flera klasser från samma konto. Du kan då välja aktuell klass att arbeta mot via klassväljaren.

Läxor och individualiserat lärande

Styr hur eleverna ska arbeta med Engelskaportal. Antingen kan du låta dem arbeta fritt och själva välja uppgifter eller så kan du sätta ihop "läxor" som är paket av övningar som eleven styrs till att arbeta med. På detta sätt kan du ha ett individualiserat upplägg för elevernas lärande.